Speciální výrobní procesy

Jsme schopni zajistit prakticky jakoukoliv potřebnou technologii, např:

  • Elektroerozivní obrábění
  • Dělení a přípravu polotovarů vodou, laserem nebo plasmou
  • Svařování (i nerezových materiálů metodou TIG)
  • Vrtání hlubokých otvorů

Speciální nástřiky a povlakování (Tin, TiCN, ZrN, CrN, CrTiN, TiAIN,…)